• برابر با : Thursday - 30 May - 2024
کل اخبار 43اخبار امروز : 0

دستمزد

07مارس
پیشنهاد دستمزد ۲۴ میلیونی برای کارگران در سال ۱۴۰۳
حقوق پایین، خیلی‌ها را چند شغله کرده است؛

پیشنهاد دستمزد ۲۴ میلیونی برای کارگران در سال ۱۴۰۳

نمایندگان کارگری با آنالیزی که از وضعیت معیشت زندگی کارگران داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که دستمزد آنها برای سال آینده نباید کمتر از ۲۴ میلیون تومان شود، رقمی که البته پیشنهاد نمایندگان کارگری است.