تاریخ : ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ - ۱۲:۴۷ ذخیره فایل ارسال به دوستان

اولین برداشت مکانیزه برنج در سیمرغ/ تصاویر

صبح امروز اولین برداشت مکانیزه برنج در سیمرغ با حضور جمعی از مسئولین شهرستانی انجام شد.

اولین برداشت مکانیزه برنج در سیمرغ/ تصاویر قائم آنلاین

اولین برداشت مکانیزه برنج در سیمرغ/ تصاویر قائم آنلاین

اولین برداشت مکانیزه برنج در سیمرغ/ تصاویر قائم آنلاین

اولین برداشت مکانیزه برنج در سیمرغ/ تصاویر قائم آنلاین

اولین برداشت مکانیزه برنج در سیمرغ/ تصاویر قائم آنلاین

اولین برداشت مکانیزه برنج در سیمرغ/ تصاویر قائم آنلاین

اولین برداشت مکانیزه برنج در سیمرغ/ تصاویر قائم آنلاین

اولین برداشت مکانیزه برنج در سیمرغ/ تصاویر قائم آنلاین

ارسال دیدگاه