تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ - ۱۹:۲۴ ذخیره فایل ارسال به دوستان

تمام هویت های جعلی “بابک زنجانی”

بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی دارای چندین هویت جعلی بوده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

به گزارش سیمرغ ما،۱) بابک زنجانی فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۲۰۰ 

 

۲) بابک زنجانی فرزند مرتضی به شماره شناسنامه ۵۹ 

 

۳) بابک زنجانی فرزند مرتضی به  شماره شناسنامه ۱۵۶۴ 

 

۴) محمد بابک روغنی زنجانی فرزند مرتضی به شماره شناسنامه ۱۶۱۸ 

 

۵) محمد بابک روغنی زنجانی فرزند مرتضی  شماره شناسنامه  ۱۳۲۷ 

منبع: میزان 

ارسال دیدگاه