تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ - ۷:۳۹ ذخیره فایل ارسال به دوستان

فتنه ۸۸ از دیدگاه مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری: دشمنان در سال ۸۸ خطا کردند و آن فتنه را راه انداختند و کار را به جاهایی رساندند که به خیال خودشان جاهای بسیار باریک و حسّاس و دقیقی بود، [امّا] ناگهان حرکت عمومی نهم دی همه را مبهوت کرد.

به گزارش سیمرغ ما،  مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم به مناسبت ۱۹ دی ماه در سال ۹۵ فرمودند: دشمنان در سال ۸۸ خطا کردند و آن فتنه را راه انداختند و کار را به جاهایی رساندند که به خیال خودشان جاهای بسیار باریک و حسّاس و دقیقی بود، [امّا] ناگهان حرکت عمومی نهم دی همه را مبهوت کرد.

 

 

ارسال دیدگاه