تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ - ۱۰:۱۸ ذخیره فایل ارسال به دوستان

اسامی نهایی کاندیدهای پنجمین دوره شورای شهر کیاکلا اعلام شد

اسامی نهایی کاندیدهای پنجمین دوره شورای شهر کیاکلا به شرح زیر اعلام شد.

به گزارش سیمرغ ما، اسامی نهایی کاندیدهای پنجمین دوره شورای شهر کیاکلا به شرح زیر اعلام شد.

 

(اسامی برحسب حروف الفبا می‌باشد)

 

۱٫آقای مسعود آب آذری فرزند عباسعلی کد نامزد : ۱۵

 

۲٫آقای اصغر احسانی فرزند رمضان کد نامزد : ۱۶

 

۳٫آقای صادقعلی باقری فرزند اسمعیل کد نامزد : ۱۷

 

۴٫ آقای سیدمصطفی جعفری سیدمحله فرزند حسین کد نامزد : ۲۱
۵٫آقای محمدابراهیم حسنی قزوینی فرزند رمضان کد نامزد : ۲۴

 

۶٫آقای آیت داداشی فرزند باقر کد نامزد : ۲۵

 

۷٫ آقای جابر رضایی کالی فرزند سیاوش کد نامزد : ۲۷

 

۸٫ آقای خیراله ضیایی فرزند احمدعلی کد نامزد : ۲۸

 

۹٫خانم اشرف السادات طالبیان مقدم فرزند حسین کد نامزد : ۲۹

 

۱۰٫آقای جواد قضابیان فرزند موسی کد نامزد : ۴۱
۱۱٫ خانم اعظم کیقبادی فرزند موسی کد نامزد : ۴۶
۱۲٫آقای اسداله ملکشاهی فر فرزند علی کد نامزد : ۴۷
۱۳٫خانم ساره نیک جو سوخت آبندانی فرزند فریدون کد نامزد : ۴۸
۱۴٫آقای سیدرحمن هاشمی فرزند سیدحسین کد نامزد : ۴۹

ارسال دیدگاه