تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ - ۱۹:۴۴ ذخیره فایل ارسال به دوستان

نهم دی را نسل سوم انقلاب به راه انداختند…

نهم دى را همین جوانها، همین نسل سوّم انقلاب به راه انداختند؛ آن حادثهى عظیم را بهوجود آوردند؛ آن سیلى محکم را بهصورت کسانى نواختند که سعىشان این بود که مسیر حرکت اسلامى را با ایجاد فتنه منحرف بکنند؛ این کار را چه کسى کرد؟ جوانها کردند، نسل سوّم انقلاب کردند.

به گزارش سیمرغ ما، نهم دى را همین جوانها، همین نسل سوّم انقلاب به راه انداختند؛ آن حادثهى عظیم را بهوجود آوردند؛ آن سیلى محکم را بهصورت کسانى نواختند که سعىشان این بود که مسیر حرکت اسلامى را با ایجاد فتنه منحرف بکنند؛ این کار را چه کسى کرد؟ جوانها کردند، نسل سوّم انقلاب کردند.

 

بیانات در دیدار مردم قم    ۱۳۹۳/۱۰/۱۷

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه