تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ - ۱۹:۵۷ ذخیره فایل ارسال به دوستان

انجام بیش از ۵۰ درصد پروازها با تاخیر‌

از ۱۴ شرکت هواپیمایی که اردیبهشت‌‌ماه امسال در مهرآباد پرواز انجام دادند، ۵ شرکت هواپیمایی در بیش از ۵۰ درصد پروازهای خود تأخیر داشتند که در این میان ایران‌ایر، زاگرس و شرکت هواپیمایی نفت، با انجام تأخیر در ۵۷ درصد پروازها، رکورد‌دار تأخیرات ماه مذکور هستند.

به گزارش سیمرغ ما، از ۵ هزار و ۹۳۶ پروازی که ۱۴ شرکت هواپیمایی اردیبهشت ماه امسال در مهرآباد انجام دادند، ۲ هزار و ۵۸۶ پرواز معادل ۴۳٫۵ درصد با تأخیر انجام شد.

از ۱۰ پروازی که شرکت هواپیمایی پویاایر اردیبهشت ماه امسال در مهرآباد انجام داد، ۸ پرواز به موقع و ۲ پرواز با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی اترک اردیبهشت ماه امسال ۵۰ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۱۱ پرواز به موقع و ۳۹ پرواز با تأخیر انجام شد.

از ۱۵۷ پروازی که شرکت هواپیمایی معراج در مهرآباد طی ماه اردیبهشت انجام داد ۸۵ پرواز به موقع و ۷۲ پرواز با تأخیر انجام شد.

اردیبشهت ماه امسال شرکت هواپیمایی نفت نیز ۱۶۱ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۷۰ پرواز به موقع و ۹۱ پرواز با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی کیش ایر اردیبهشت ماه امسال ۳۹۵ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۲۷۰ پرواز آن به موقع و ۱۲۵ پرواز با تأخیر انجام شد.

همچنین از ۵۱۳ پروازی که قشم‌ایر اردیبهشت ماه امسال در مهرآباد انجام داد ۳۷۴ پرواز به موقع و ۱۳۹ پرواز با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی تابان در ماه مذکور ۳۱۸ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۱۶۸ پرواز به موقع و ۱۵۰ پرواز با تأخیر انجام شد.

ایرتور نیز در اردیبهشت ماه امسال ۳۰۲ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۱۶۱ پرواز آن به موقع و ۱۴۱ پرواز با تأخیر انجام شد.

از ۵۲۶ پروازی که کاسپین اردیبهشت امسال در مهرآباد انجام داد ۳۲۳ پرواز به موقع ۲۰۳ پرواز با تأخیر انجام داد.

شرکت هواپیمایی آتا اردیبهشت امسال ۵۳۲ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۳۳۵ پرواز به موقع و ۱۹۷ پرواز با تأخیر انجام شد.

از ۸۰۴ پروازی که ماهان در اردیبهشت امسال در مهرآباد انجام داد ۵۷۲ پرواز به موقع و ۲۳۲ پرواز با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی زاگرس نیز در ماه مذکور ۵۷۵ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۲۴۸ پرواز به موقع و ۳۲۷ پرواز با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی آسمان ۸۹۶ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۴۲۵ پرواز به موقع و ۴۷۱ پرواز با تأخیر انجام شد.

از ۶۹۷ پروازی که ایران‌ایر اردیبهشت امسال در مهرآباد انجام داد ۳۰۰ پرواز به موقع و ۳۹۷ پرواز با تأخیر انجام شد.

بنا بر این گزارش، آمار مذکور شامل همه عوامل منشأ تأخیر نظیر تغییرات جوی، عملیاتی، فنی، تسهیلاتی و از این قبیل است.

خبرگزاری فارس

ارسال دیدگاه